Stolarski radovi

Datum objave

16.03.2019 20:46

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Potrebno je lakiranje, Potrebno je farbanje,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada,

Imate dodati još neke informacije?

Prednji cosak ladice koja je dio ugradbene kuhinje je pukao. Kuhinja je bijela, visoki sjaj. Potrebo je izraditi istovjetan prednji dio ladice. ,

Na kojem predmetu je potreban rad?

Ostalo: Potrebno napraviti ladicu koja je pukla u ugradbenoj kuhinji,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,