Radovi od punog drveta

Datum objave

20.03.2019 22:09

Imate dodati još neke informacije?

http://www.koncent.com.my/hacoa/hacoa_documentcase.html Držač za papir prema boji drveta stola. Srdačan pozdrav. Edin Mušinbegović,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Da li već Imate nacrt Vaše konstrukcije?

Da imam nacrt, samo mi je potrebna izrada,

Da li ćete Vi obezbijediti drvo?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi drvo,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Novi rad,

Koju vrstu drveta želite koristiti?

Hrast,

Koji predmet / predmete želite izraditi ili popraviti?

Ostalo: http://www.koncent.com.my/hacoa/hacoa_documentcase.html,

Koja vrsta popravka Vam je potrebna?

Nije potrebna popravka, u pitanju je nova konstrukcija,

Molimo Vas da ukratko opišete Vaš projekat

http://www.koncent.com.my/hacoa/hacoa_documentcase.html,

Koja vrsta završnog rada Vam je potrebna?

Lakiranje, Farbanje, Nanošenje ulja,