Instalacija klima uređaja

Datum objave

21.03.2019 21:49

Koji tip klima uređaja je u pitanju?

Zidni klima uređaj

Koliko klima uređaja je potrebno postaviti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

cijena