Radovi od rigipsa

Datum objave

24.03.2019 21:06

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Dodavanje rasvjete,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pravljenje dekoracije od rigipsa,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

U kojim prostorijama Vam je potreban rad?

Kuhinja,

U koliko prostorija ukupno je potreban rad?

1,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova,