Krečenje

Datum objave

26.03.2019 00:12

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal,

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

1 km,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,