Usluga masaže

Datum objave

26.03.2019 08:19

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibilnost,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži,

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta,

Imate dodati još neke informacije?

,