Procjena vrijednosti umjetnina

Datum objave

26.03.2019 22:44

Za koju vrstu umjetničkog djela je potrebna procjena?

Ostalo: Vazna,

Za koliko predmeta je potrebna procjena?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana