Pisanje radova

Datum objave

28.03.2019 17:30

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: Magistarski rad,

Za koji fakultet je potreban rad?

Fakultet političkih nauka,

Molimo upišite broj stranica rada

70 stranica

Molimo upišite temu rada

Samopromocija medija u Bosni i Hercegovini

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je