Izrada projekata i elaborata

Datum objave

30.03.2019 21:38

Koja vrsta usluge Vam je potrebna

Izrada elaborata,

Molimo upišite za šta Vam je potreban projekat/elaborat

Za gradjevinsku dozvolu - prenamjena stambeni u poslovni prostor Elaborat zastite na radu i elaborat zastite od pozara ovjeren od ovlastene firme

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Navesti vrijeme potrebno za izradu i cijenu za oba elaborata