Bušenje bunara

Datum objave

31.03.2019 21:52

Koja vrsta bunara Vam je potrebna?

Klasični bunar sa betonskim cijevima

Vrsta objekta

Poljoprivredni objekat

Molimo upišite kojeg promjera želite da bude bunar

1000

Koje dubine želite da bude bunar

Po preporuci izvođača radova

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je