Iznajmljivanje građevinskih mašina

Datum objave

03.04.2019 22:42

Koju vrstu mašine želite iznajmiti?

Bager, Rovokopač,

Na koji period želite iznajmiti mašinu/e?

14 dana

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Iskop kanala za postavljanje odvodnje...330 m..u trupu puta...