Izvođenje radova bagerom

Datum objave

03.04.2019 22:46

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Iskopavanje,

Da li Vam je potrebno odvoženje otpada?

Da, potreban je odvoz otpada

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebni iskopi za polaganje 330 m cijevi...