Rent a car

Datum objave

04.04.2019 20:16

Za koju svrhu Vam je potrebno vozilo?

Privatne potrebe

Da li Vam je potreban i vozač?

Ne

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Limuzina

Molimo precizirajte model vozila koji biste željeli

Audi

Molimo upišite lokaciju preuzimanja vozila

Zepce

Molimo upišite lokaciju vraćanja vozila

Zepce

Molimo upišite koliko dugo će Vam biti potrebno vozilo

24 h

Koliku kilometražu planirate preći?

550km

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je