Odvoz otpada

Datum objave

05.04.2019 09:28

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Stari namještaj/bijela tehnika,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

Ostalo:

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Potreban je samo odvoz

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana