Švedska masaža

Datum objave

05.04.2019 14:06

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Ostalo: ,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U zadnjih 7 dana

Koliko dugo želite da traje masaža?

90 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno