Crtanje karikatura

Datum objave

10.04.2019 11:08

Za koju vrstu događaja vam je potrebna karikatura?

Ostalo:

Koliko osoba želite na crtežu?

2

Molimo opišite detaljnije crtež

Crtež bi na sebi trebao sadržavati karikaturu dvije osobe, što smješniju :)

Na kojem formatu papira želite karikaturu?

A4

Želite li da karikatura bude uramljena?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Da li je moguće karikaturu dobiti samo online?