Popravak slavina / česmi

Datum objave

15.04.2019 17:15

Koju tip slavine / česme je potrebno popraviti?

Ostalo: Tece voda iz cesme od tusa u cupatilu

Koju vrstu slavine / česme je potrebno popraviti?

Ostalo:

Molimo opišite malo detaljnije kakva vrsta popravka Vam je potrebna

Izlazi voda iz cesme gdje je oni saraf veliki.koliko mi je se reklo da je ono srce od cesme valjda pokvareno

Koliko slavina/česmi je potrebno popraviti?

1

U kojoj prostoriji je potreban popravak?

Kupatilo/WC

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da vodoinstalater sve obezbijedi

Kada Vam treba odabrana usluga?

16-04-2019