Crtanje po licu

Datum objave

16.04.2019 21:08

Za koju vrstu događaja Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: djeciji butik

Broj gostiju kojima je potrebno crtanje po licu

Nisam siguran/na

Koja je starosna dob osoba na događaju?

Manje od 18

Molimo upišite koja je tema događaj / kakve crteže želite

Otvaranje djecije radnje, odjeca

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je