Sudski tumač

Datum objave

18.04.2019 08:47

Sa kojeg jezika Vam je potreban prijevod?

B/H/S

Na koji jezik Vam je potreban prevod?

Ostalo: Italijanski

Koju vrstu dokumenta je potrebno prevesti?

Tehnička dokumentacija,

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

1

Da li Vam je potrebna ovjera dokumenta?

Da

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Ne