Usluga pisanja

Datum objave

18.04.2019 15:52

Vrsta usluge koja Vam je potrebna

Akademsko pisanje , Pisanje stručnih radova, Ostalo: Magistarski rad,

Koliko stranica je potrebno napisati?

Više od 10 stranica

Za koji sektor je potrebna ova usluga?

Ostalo: Ekonomija,

Koliko često će Vam biti potrebna ova usluga?

Samo jednom

Molimo opišite Vaš projekat detaljnije

Prijava je prošla za magistarski rad (Ekonomski fakultet), treba je dalje posložiti i završiti rad u konačnici.

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je