Sportska masaža

Datum objave

24.04.2019 16:37

Zbog čega Vam je potrebna sportska masaža?

Ostalo: Možeš li ovo proslijediti na https://fix.ba/profil/emina-p thanks,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U zadnjih 6 mjeseci

Koliko dugo želite da traje masaža?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

26-04-2019

Imate li dodati još neke informacije?

https://fix.ba/profil/emina-p