Oslikavanje murala

Datum objave

26.04.2019 18:48

Lokacija murala

Vanjski zid,

Na kojoj vrsti materijala želite oslikati mural?

Beton,

Koja je vrsta nekretnine u pitanju?

Poslovna

Molimo upišite koja je željena širina i visina murala?

10m x 3m

Da li vam je potreban dizajn murala?

Da

Molimo opišite mural detaljnije

možemo se dogovoriti oko teme. radi se o tome da bih opština (kao naručilac) odabrala zid na koji bi se oslikalao mural. tokom izrade bi organizovali mlade da malo uče kako se to radi, medije da razgovaraju sa umjetnikom i sl...povod je dan opštine 25.05.2019

Kada Vam treba odabrana usluga?

25-05-2019

Imate li dodati još neke informacije?

25.05. ja dan kada treba biti gotov mural, ...