Bušenje bunara

Datum objave

27.04.2019 10:52

Koja vrsta bunara Vam je potrebna?

Po preporuci izvođača radova

Vrsta objekta

Poljoprivredni objekat

Molimo upišite kojeg promjera želite da bude bunar

Arteški bunar ili bunar sa betonskim cijevima prednika jedan metar

Koje dubine želite da bude bunar

Po preporuci izvođača radova

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je