Usluga štampanja

Datum objave

05.05.2019 15:06

Šta Vam je potrebno odštampati?

Brošure,

Na kojem formatu papira?

A4(210x297mm)

Molimo upišite koliko komada Vam je potrebno

400

Molimo upišite broj stranica

2 stranice (A4 obostrano)

Koja vrsta uveza je potrebna?

Bez uveza

Na kojoj debljini papira je potrebna štampa?

Ostalo: 100 grama ili masni papir

Koji kolorit štampe je potreban?

Obostrani kolor

Koja završna obrada je potrebna?

Nisam siguran/na,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebna OFFSET štampa 400 primjeraka.