Postavljanje frižidera i rashladnih vitrina

Datum objave

09.05.2019 23:00

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo:

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Samostojeći frižider

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebna je zamjena mehanizma za otvaranje vrata sa jedne na drugu stranu