Servis i održavanje septičkih jama

Datum objave

10.05.2019 19:11

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

3

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pražnjenje tenka

Koju vrstu problema imate?

Zadržavanje tekućina i otpada

Vrsta septičke jame

Septička jama sa tenkom

Koji dio je potrebno servisirati?

Septički tenk

Kojeg kapaciteta je septički tank?

Od 1000 - 5000 l

Kada ste zadnji put radili servis?

Prije 1 - 2 godine

Koliko dugo ovaj problem postoji?

Ne postoji problem, potrebno je samo redovno održavanje

Da li ćete Vi obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi sve što je potrebno

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana