Stolarski radovi

Datum objave

13.05.2019 10:30

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Potrebno je farbanje, Potrebno je lakiranje,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada,

Imate dodati još neke informacije?

,

Na kojem predmetu je potreban rad?

Namještaj,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara,

Kada vam treba odabrana usluga?

Odabran datum: 20-6-2019,