Asfaltiranje

Datum objave

14.05.2019 18:01

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Površinu za parking,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

Manje od 100 m2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: zavrsni sloj asvalta

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Ostalo: ,

Molimo upišite potrebnu debljinu asfalta

3 cm

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je