Postavljanje pločica

Datum objave

14.05.2019 21:24

Imate dodati još neke informacije?

,

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Keramičke pločice,

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Da, ja ću obezbijediti materijal,

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Kuhinja,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Da, potrebno je ukloniti postojeći materijal,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Zid,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

Ostalo: 5 m2,

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Ostalo: Malter,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,