Asfaltiranje

Datum objave

14.05.2019 21:37

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Priprema terena prije asfaltiranja,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Prilazni put,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

Manje od 100 m2,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje asfalta,

Molimo upišite potrebnu debljinu asfalta

5cm,