Sanacija i obrada betonirane površine

Datum objave

14.05.2019 21:38

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Sanacija pukotina,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koja je približna kvadratura potrebnih radova?

Manje od 50 m2,

Koja lokacija radova je u pitanju?

Vanjski radovi,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,