Malterisanje

Datum objave

16.05.2019 07:59

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Cigla, Beton,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

Manje od 20 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno