Servis računara

Datum objave

21.05.2019 17:52

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

Laptop,

Koliko računara je potrebno popraviti?

1,

Imate dodati još neke informacije?

U pitanju je zamjena HDMI konektora,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Ugradnja hardvera,

Da li ste u mogućnosti obezbijediti zamjenski dio ukoliko je potreban?

Da, obezbijedit ću sve što je potrebno,

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

Windows 7,

Koja marka računara je u pitanju?

Toshiba,