Škola glume

Datum objave

25.05.2019 18:44

Imate dodati još neke informacije?

,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koje vještine želite naučiti / poboljšati?

Dikciju i izgovor, Poboljšati vokalno izražavanje,

Kojim danima želite pohađati školu glume?

Nedjelja,

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva,

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

60 minuta,

Koliko imate godina?

18 - 25 godina,

Zbog čega želite pohađati časove glume?

Da razvijem hobby, Da izgradim samopouzdanje,

Koliko često želite pohađati školu glume?

Jednom sedmično,

U koje vrijeme želite pohađati školu glume?

Između 15 i 18 h,