Malterisanje

Datum objave

27.05.2019 09:46

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi, Plafon,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Cigla, Beton,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

Više od 100 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana