Krečenje

Datum objave

27.05.2019 17:06

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Imate dodati još neke informacije?

,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, po preporuci molera,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

80,