Grafička priprema za štampanje

Datum objave

29.05.2019 15:07

Za koliko predmeta je potrebna usluga?

1

Za koji proizvod Vam je potrebna usluga?

Propagandni letak,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada ilustracija,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Poštovani,koliko bi koštala usluga povremene izrade vizuala za agenciju koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju.Potrebna mi je cijena pojedinačne usluge (izrada za jedan vizual).Pripreme nisu zahtjevne,idu na našu web stranicu samo bi željeli promjeniti dosadašnji rad