Usluga pisanja

Datum objave

29.05.2019 15:13

Vrsta usluge koja Vam je potrebna

Pisanje sadržaja za blog,

Koliko stranica je potrebno napisati?

1 - 2 stranice

Za koji sektor je potrebna ova usluga?

Ostalo: oglasi za posoa,

Koliko često će Vam biti potrebna ova usluga?

Više puta

Molimo opišite Vaš projekat detaljnije

Potrebna usluga pisanja tekstova za oglase za posao

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je