Marketing na društvenim mrežama

Datum objave

29.05.2019 15:14

Na kojim kanalima se želite oglašavati?

Facebook,

Šta želite postići oglašavanjem na društvenim mrežama?

Povećati angažiranost korisnika,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potreban grafički dizajner za pripremu vizuala za web stranicu za oglase za posao