Pranje tepiha

Datum objave

08.06.2019 18:21

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Dubinsko pranje

Da li postoje fleke koje je potrebno očistiti?

Ne postoje fleke,

Koliko tepiha je potrebno očistiti?

2

Molimo unesite veličinu Vašeg tepiha

Cca 2,0x3,0m 1,6x2,3 m

Od kojeg materijala je Vaš tepih?

Sintetika,

Kada Vam treba odabrana usluga?

08-06-2019