Instalacija krovnih konstrukcija

Datum objave

08.06.2019 19:43

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koliko je približno velika površina za postavljanje krova?

50 - 100 m2

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi potreban materijal i dijelove

Od kojeg materijala je krov?

Crijep

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je