Zidarske usluge

Datum objave

10.06.2019 21:46

Koja vrsta završnog rada Vam je potrebna?

Ostalo: Potreban zidar da napravi otvor za vrata na mjesto sadašnjeg prozora. Preciznije potrebno je maknuti prozor, a na mjesto prozora staviti vrata. Radi se o ulaznim vratima. ,

Imate dodati još neke informacije?

Nemam ,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Potreban zidar ,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Vrsta objekta

Kuća,

Na čemu je potreban rad?

Zidovi,

Molimo opišite detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Potrebno je umjesto prozora staviti ulazna vrata. Znači maknuti prozor i napraviti otvor gdje ce se postaviti ulazna vrata. ,