Časovi iz turskog jezika

Datum objave

17.06.2019 11:48

Koliko imate godina?

15 - 18 godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja turskog jezika?

Bez iskustva

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 9 - 12 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u domu osobe koja ih pruža,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je