Krečenje

Datum objave

21.06.2019 09:45

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

stan 79m2

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Pored krečenja stana, potrebno zaljepiti na jednom zidu tapetu, koja se može čistiti (prati) u kuhinji.