Usluga masaže

Datum objave

22.06.2019 06:34

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži

Koliko dugo želite da traje masaža?

90 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

22-06-2019

Imate li dodati još neke informacije?

cao kad imate slobodnih termina