Postavljanje pločica

Datum objave

23.06.2019 03:33

Imate dodati još neke informacije?

,

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Keramičke pločice,

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Da, ja ću obezbijediti materijal,

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Kupatilo,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ne, nema postojećeg materijala ,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Zid, Pod, Kada / tuš kabina,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

30 m2,

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Ostalo: Cementni malter,

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,