Časovi iz turskog jezika

Datum objave

28.06.2019 17:16

Koliko imate godina?

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja turskog jezika?

Bez iskustva

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u domu osobe koja ih pruža,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana