Postavljanje/zamjena garažnih vrata

Datum objave

24.11.2016 11:01

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Zamjena vrata

Koja je veličina garažnih vrata?

Za jedno auto

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač rada obezbijedi materijal i dijelove

Materijal vrata

Ostalo: ,

Na koji način se vrata otvaraju?

Panel garažna vata

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Instalacija mehanizma za otvaranje vrata

Vrsta objekta

Samostalni garažni objekat

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana