Obuka za frizere

Datum objave

06.07.2019 21:46

Kojim danima želite imati obuku?

Subota, Nedjelja,

Imate li prethodnog iskustva?

Početno iskustvo

Koliko često želite imati obuku?

Po preporuci instruktora

U koje vrijeme želite obuku?

Nakon 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je