Škola šivanja

Datum objave

14.07.2019 14:09

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Koliko često želite pohađati časove?

Po preporuci instruktora

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

Po preporuci instruktora

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Srijeda, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h

Koliko dugo planirate pohađati časove?

Po preporuci instruktora

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je